Att gå i psykoterapi

Ja, varför söker man sig till psykoterapi? Det finns många skäl.

Kanske befinner du dig i en akut livskris.

Kanske är det något du gått och tänkt på länge som en möjlighet att finna nya vägar, att växa och känna dig stadigare.

Kanske känner du av symptom som ångest och eller depression och vill finna en djupare förståelse vad det handlar om och i och med detta finna nya sätt att se på dig själv och ut mot andra.

Kanske har du oförklarliga kroppsliga symptom som spänning eller värk och har provat olika fysikaliska behandlingar, som kanske hjälpt för stunden, men besvären kommer tillbaka.

Oavsett….

Kommer jag finnas för dig.

”Vi sätter oss i en gemensam farkost” och åker iväg.

Men först bygger vi gemensamt en stabil  plats att vara på som innehåller lugn, stadighet och närvaro, så kan vi bli modiga tillsammans.

Jag arbetar främst med AEDP, metoden har en affektfokuserad inriktning där vi bjuder in kroppen och dess reaktioner. AEDP bygger på modern neurofysiologisk forskning där anknytningsteori, neurofysiologi och relationens betydelse är grundstenar.

 … och vi vet att vår längtan till nya möjligheter och förändring är inbyggda inom oss alla.

www.aedpsverige.com

www.aedpinstitute.org