Utbildning i

Mentaliseringsbaserad terapi

Kognitiv beteendeterapi

Vidareutbildning inom AEDP, accelerated experiential dynamic psychotherapy